Polityka Prywatności Danych Osobowych RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wexpol 2 Ewelina Jurczuk-Ginszt z siedzibą w Hajnówce, ul. Lipowa 186A/25,  17-200 Hajnówka, NIP: 542-320-40-37 dalej zwany „ADO”.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowym, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz realizacji bieżącej współpracy, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3) odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty współpracujące z administratorem przy realizacji współpracy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, transportowe, z z którymi ADO zawarł stosowne umowy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz przez okres  przedawnienia roszczeń administratora w stosunku do niego.

5) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

7) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne do realizacji bieżącej współpracy, a konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości bieżącej współpracy.  

8) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest bieżąca współpraca oraz zgoda na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej wyrażona podczas składania zamówienia, rozmowy telefonicznej, mailowo oraz poprzez newsletter. Jednocześnie zgody na przetwarzanie danych, które już Państwo udzielili zachowują swoją ważność. Jeżeli chcesz, nadal możesz wycofać je w dowolnym momencie.

9) Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, wyślij wiadomość na adres e-mail:kontakt@senvita.pl

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11) ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12) ADO jest obowiązany do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.